Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. j. Prendowskiej w msc. Mirzec, DW 744, dz. nr 1806/1 W dniu 4.09.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.31.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej w DW 742 w miejscowości Jeżowiec, dz. 152. W dniu 04.09.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.32.2017 Budowa sieci elektroenergetycznej w DW 742 w miejscowości Jeżowiec, Łapczyna dz. 152, 284. W dniu 07.09.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.30.2017 rozbudowa sieci wodociągowej w DK nr 42, dz. 3685/2 Wąchock W dniu 4.09.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.29.2017. Budowa lini elektroenergetycznej nN oświetlenia drogi woj. Nr 742 w msc Dobromierz, Kluczewsko W dniu 21.08.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.28.2017 Budowa linii elektroenergetycznej nN w pasie DW 744 Osiny-Osiny Majorat W dniu 28.08.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.27.2017 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie Dw 764 w msc. Kranów i Daleszyce. w dniu 31.08.2017r. wniesiono sprzeciw na zgłoszenie