Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 744, dz. nr 46/1,46/2 Osiny W dniu 24.10.2017r. wydano decyzję o sprzeciwie
2 Budowa linii nn w DW 753, dz. 521/2, 521/14, 1270/1, 1272/1 obr. Wola Jachowa W dniu 6.10.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa linii energetycznej nn DW 748, działka nr 42/3 Chełmce W dniu 16.10.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu.
4 Budowa linii energetycznej nn w DK nr 74, działka nr 864, Skorzeszyce, gm. Górno W dniu 11.10.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 budowa kanalizacji sanitarnej - przejście przez LK nr 8, dz. 309/7 obr. Suchedniów W dniu 10.10.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW 757, dz. nr 5575/1 Staszów, ul. Opatowska W dniu 11.10.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu