Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 777, dz. 2074 Dwikozy, ul. Sandomierska W dniu 2.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Przebudowa linii nn w DW 761, Piekoszów W dniu 23.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 752, dz. 2978/1 Bodzentyn sprzeciw; decyzja nr V/D/2018
4 Przebudowa sieci nn w DW 753, dz. nr 892 Bieliny W dniu 1.03.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej, DW nr 777, dz. 1917/2 Dwikozy. zgłoszenie wycofano
6 Budowa oświetlenia ulicznego w Dk nr 74, dz. nr 90/1, 90/3 Łagów W dniu 9.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Budowa wodociągów w rejonie ul. Tarnowskeij w Kielcach, DK 73, dz. nr 171/53, 171/105 Kielce wniosek wycofany
8 Rozbiórka sieci nn w DW 728 dz. nr 542/2 Korytków, gm. Gowarczów W dniu 30.01.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 Budowa sieci nn w DW 728, dz. 542/2 Korytków, gm. Gowarczów W dniu 17.01.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa linii oświetlenia w msc. Ćmińsk, dz. nr 515/1 Ćmińsk Rządowy W dniu 2.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony