Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa zestawu pompowego sieci wodociągowej w DK 9, dz. 1988/5 Opatów W dniu 09.03.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 73, Dąbrowa, gm. Masłów W dniu 26.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa oświetlenia Drogi Gminnej w msc. Cedzyna w pasie DK nr 74 wniosek wycofany