Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci nn w DW nr 757, dz. nr 1717,1745 Iwaniska W dniu 18.04.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa oświetlenia w DW nr 766, dz. nr 39 Obice km 6+011 do 6+322 w dniu 13.03.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu