Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II. 7843.5.37.2018 Budowa sieci wodociągowej w DK Nr 74, dz. nr 1983/2 Opatów, ul. 1-go Maja W dniu 28.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.39.2018 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 757,km 1+085 - 1+170, dz. nr 1990, Opatów, ul. Leszka Czarnego W dniu 24.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.41.2018 Przebudowa sieci wodociągowej w DW nr 757, km 0+515- 1+460, dz. nr 1990 ul. Leszka Czarnego W dniu 28.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.38.2018 Przebudowa sieci wodociągowej w DK Nr 74, dz. nr 1995/1 Opatów, ul. Legionów W dniu 25.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.36.2018 Budowa sieci wodociągowej w DK Nr 9, dz. nr 696, ul. Sienkiewicza W dniu 2.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.40.2018 Budowa sieci wodociągowej w Dw nr 757, dz. 1990, km 1+330 - 1+440 W dniu 28.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.35.2018 Budowa sieci elektroenergetycznej w DW 751, dz. nr 294 Sarnia Zwola W dniu 9.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.34.2018 Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej ( DK nr 73) w Kielcach, dz. 171/53, 171/105 W dniu 21.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu