Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.45.2018 Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ekonomii, dz. nr 1/49. Skarżysko Kamienna W dniu 3.08.2018r. zwaiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.44.2018Przebudowa sieci elektroenergetycznej na MOP II Suchedniów Zachód, przy S7. W dniu 27.08.2018r. wniesiono sprzeciw - dec. Nr XXV/D/2018
3 IR.II.7843.5.43.2018 Budowa linii kablowej niskiego napięcia, w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 od km 62+635 do km 62+695, na działce nr ewid. 3835/2, w obrębie ewid. 0007, w jednostce ewid. 261306_4 Włoszczowa – miasto W dniu 18.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.42.2018 Budowa oswietlenia DK nr 73, Stopnica W dniu 21.08.201r. zawiadomiono o braku sprzeciwu