Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci energetycznej przy drodze krajowej nr 42, dz. Ruda Maleniecka, Cieklińsko W dniu 21.08.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa gazociagu ŚC z przyłązcami, dz. nr 2978/1 Bodzentyn, DW nr 752 W dniu 29.07.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Przebudowa linii napowietrznej nN w DK nr 74, dz. nr 1151/1 Maruszów, Ożarów sprzeciw dec. nr XXVII/D/2019 z 13.08.2019r.
4 Budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji kablowej, urządzeń srk, linia kol. nr 70 w m. Januszowice, Raczyce, Glinka gm. Gnojno przeniesiono pod znak IR.II.7843.4.64.2019
5 Budowa sieci gazowej ść w DK nr 74, km 73+65 - 74+18, Miedziana Góra w dniu 19.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DW nr 762, uk. Krakowska w Kielcach W dniu 2.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu