Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.68.2020 Budowa sieci gazowej w pasie DW nr 785 w km od 31+765 do 31+790 i od 31+810 do 31+823, na działce nr ewid. 3253/3, obręb 05 Włoszczowa, gm. Włoszczowa. W dniu 10.11.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
2 IR.II.7843.5.67.2020 - budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK nr 9 w km od 85+424 do 85+431, na działce nr 1988/5, obręb 01, jednostka ewid. 260604_4 Opatów. W dniu 30.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.66.2020 Budowa sieci gazowej ść w DK nr 79, dz. nr 1774 Ożarów W dniu 16.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.65.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 764 w msc. Rudniki W dniu 9.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.64.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DK 42, Starachowice, ul.Kielecka W dniu 4.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.63.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączy o napięciu ponizej 1 kV w DW 756, Szydłów W dniu 9.12.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu