Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.26.2020 - budowa przejścia poprzecznego sieci gazowej ś/c przez DW Nr 758 w km 17+467, na działce nr ewid. 1, obręb 01, gm. Klimontów. W dniu 30.04.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.