Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Dnia 20 lutego 2017 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

Beneficjentami bezpośrednimi Programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+. W ramach w/w Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu, w tym wzory kart ofert oraz niezbędnych załączników, znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Seniorzy/Aktywne Starzenie (link do strony)       (pliki do pobrania)

UWAGA - w ramach przyjmowania ofert Wojeowda opublikował dodatkowy, konieczny do wypełnienia i załącznia przez oferenta formularz do wniosku SENIOR+ MODUŁ I  (link do strony)

 

Informacji na temat Programu Senior + edycja 2017 udzielają pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych: Sławomir Ciaś – tel. 41 342-19-49, Michał Siwierski – tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia, Anna Korcipa – tel. 41 342-14-57.

Stosownych wyjaśnień dotyczących Programu, przed upływem terminu składania ofert, udziela również Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (22) 661 18 80.