Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dobre praktyki - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dobre praktyki

Wystawa mobilna prezentująca różne oblicza handlu ludźmi 

W lipcu 2018r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał powiatowi jędrzejowskiemu wystawę mobilną prezentującą różne oblicza handlu ludźmi. Od 24 lipca br. wystawa jest dostępna w holu głównym Centrum Kultury w Jędrzejowie.Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach dostępne są podstawowe informacje z zakresu zagadnienia handlu ludźmi.

Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się czym jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę.

Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem  obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji
pośrednictwa pracy ).

 

 

Tablice zawierają również prawdziwe historie osób i grup ludzi, którzy padli ofiarami tego procederu. Dzięki tym informacjom dowiadujemy się, że właściwie każdy może zostać oszukany i wykorzystany, jeśli nie jest świadomy czyhającego niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest wiedza w tym zakresie oraz właściwe przygotowanie się do wyjazdu.

Pamiętajmy, że handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy,zwłaszcza ludzie młodzi - szczególnie za granicami kraju.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich wykorzystywanie seksualne oraz praca przymusowa. Współczesne niewolnictwo może też przybierać formę handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

 Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Zachęcamy do obejrzenia wystawy i pozyskania niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego wyjazdu i pracy za granicą, bowiem zaniedbania w tym zakresie powodują to, iż ryzykujemy własnym zdrowiem albo nawet życiem oraz zdrowiem i życiem swoich najbliższych.

Od 2017 roku powiat jędrzejowski aktywnie włącza się w realizację przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Informacje na temat przebiegu tegorocznej, II - giej Powiatowej Kampanii Przeciwko Handlowi Ludźmi znajdują się poniżej. 

 

Pliki do pobrania