Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

PNK.I.4130.69.2016 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

PNK.I.4130.69.2016

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/356/2016 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji .Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego"

Pliki do pobrania