INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:63 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

PNK.I.4130.69.2016 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

PNK.I.4130.69.2016

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/356/2016 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji .Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego"

Pliki do pobrania