Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

PNK.I.4130.119.2022 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

PNK.I.4130.119.2022

stwierdzenie nieważności § 2 ust. 3 pkt 1, 4, 5, 6; § 3 ust. 4, § 5 ust. 2, 3 ,4, 5; § 7; § 8; § 9 załącznika Nr 3 do uchwały Nr LXIII/490/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Pliki do pobrania