Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

„Niepodległa Tech. Wczoraj, dziś i jutro” - projekt Wojewody Świętokrzyskiego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Niepodległa Tech. Wczoraj, dziś i jutro” - projekt Wojewody Świętokrzyskiego

​Z okazji jubileuszu wojewoda zaplanowała szereg ciekawych inicjatyw, których celem jest działalność na rzecz polskiej pamięci historycznej. „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro” to projekt, w ramach którego odbędzie się konkurs na najciekawszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Jego przewodnim motywem będzie ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury. Konkurs „Zaprojektuj Niepodległość” jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Najwyżej ocenionych przez kapitułę konkursową dziesięć zgłoszeń z każdej kategorii konkursowych, będzie uprawniało całą klasę ucznia zgłaszającego swój projekt graficzny do udziału w warsztatach edukacyjnych „Polscy Patrioci i ich wynalazki. O tym, który projekt ostatecznie zwycięży zdecydują internauci poprzez głosowanie na portalu społecznościowym Facebook.