Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IN-II.7843.5.8.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie DK 73 msc. Zwierzyniec W dniu 29-10-2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
2 IN-II.7843.5.7.2015. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 756 msc. Szydłów W dniu 5-11-2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienie sprzeciwu