Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 "Przebudowa dr. gminnej ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn" w pasie DW 786 W dniu 28.05.2019r. zawiaomiono o braku sprzeciwu
2 Przebudowa linii napowietrznej nn w pasie DK nr 74 w km 105+968 w msc. Belno, gm. Bieliny zmiana zakresu wniosku - przeniesiono do IR.II.7843.1.131.2019
3 Budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 763 w km 1+037 m. Radkowice W dniu 28.05.2019r. zawiaomiono o braku sprzeciwu
4 Budowa oświetlenia DK 42, ul. Kielecka w Starachowicach w dniu 5.06.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 budowa gazociagu ść. w DW nr 762, dz. nr 348/5, Chęciny miasto. W dniu 22.05.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w DK nr 9, dz. nr 173/1, 641 Brody W dniu 11.06.2019 r. wydano decyzję o sprzeciwie Nr XVI/D/2019
7 Budowa lini energetycznej nn kablowej, dz. nr 2906/1 Końskie, DW nr 749 W dniu 17.05.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu