Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.12.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa lini energetycznej nn kablowej, dz. nr 2906/1 Końskie, DW nr 749
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17.05.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu