Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.80.2020 Budowa gazociągu Sredniego ciśnienia z przyłączami w DW nr 728 Gowarczów. W dniu 10.02.2021r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.79.2020 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce 181/1, obręb 0047, gm. Końskie. W dniu 2.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag
3 IR.II.7843.5.78.2020 Budowa gazociągu ś/c PE dn63, w pasie0 DW nr 754 w km od 3+861 do 3+870,8 na działce nr ewid. 43/1, obręb 0022, jedn. ewid. 260701_1. W dniu 4.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag
4 IR.II.7843.5.77.2020 Budowa sieci gazowej śc wraz z przyłązcani na terenie zamkniętym PKP, ul. Zalesie, Kielce W dniu 2.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag