Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.78.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.78.2020 Budowa gazociągu ś/c PE dn63, w pasie0 DW nr 754 w km od 3+861 do 3+870,8 na działce nr ewid. 43/1, obręb 0022, jedn. ewid. 260701_1.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 4.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag