Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.50.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-008 Bieliny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-008 Bieliny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.50.2022. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Bieliny Kapitulne gm. Bieliny, na działkach o nr ewid: 892/2.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu