Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.81.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.81.2020 - budowa oświetlenia drogi wewnętrznej i odcinka DW 745na odcinku od 9+830 do 9+857, na dz. nr ewid. 362, 334/8, obręb 09, 260406_2 Górno.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 05.12.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.