OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.109.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Jedrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędzrejów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Jedrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędzrejów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.109.2021. "Przejście siecią kanalizacji sanitarnej DN75PE100RC o długości 15,6 m pod Jędrzejowską Koleją Dojazdową w m. Borki dz 613 obręb 0035 Wolica , Gmina Jędrzejów." w ramach zadarta inwestycyjnego pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkach od nr 17 do nr 31, Gmina Jędrzejów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu