Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.16.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.16.2016 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w DW 765 ul. Kielecka, Szydłów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 25.10.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu