Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.20.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna , Al. Piłsudskiego 51,26-110 Skarżysko Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna , Al. Piłsudskiego 51,26-110 Skarżysko Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.20.2016 Przebudowa sieci napowietrznej nn wraz z przyłączami w pasie drogowym DW nr 768 w msc. Stradlice oraz Podolany, jedn. ewid. Kazimierza Wielka
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu