Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.6.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.6.2016 Budowa oświetlenia w drodze krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik na działkach nr 134, 135 obr. 0013 , gm. Brody
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 03.08.2016 r. zgłoszenie załatwieno bez sprzeciwu