Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.25.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.25.2018 Budowa odcinka kablowej sieci oświetlenia ulicznego DK 42 w msc. Starachowice
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 28.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu