Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.52.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.52.2020 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi krajowej nr 78 w km od 197+868 do 197+932, od 197+937,5 do 198+028 wraz z przejściami poprzecznymi w km 197+982 i 197+991, na działkach nr ewid. 192/1, 193/1, 193/2 i 196/6, obręb 0007, gm. Jędrzejów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu