Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IN-II.7843.5.7.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Opis projektowanego obiektu/adres
IN-II.7843.5.7.2016 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w Sandomierzu, JW 3533
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Zgłoszenie wycofane przez wnioskodawcę w dniu 12.05.2016 r.