Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.31.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.31.2018 Budowa sieci wodociagowej w DW nr 753 wraz z przyłączami, dz. nr 490/3, 490/19 BIeliny Kapitulne
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 5.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu