Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.49.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Uzdrowisko Busko-Zdrój s.a. ul. G. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Uzdrowisko Busko-Zdrój s.a. ul. G. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa rurociągu wody mineralnej w DW nr 973, obr. Siesławice
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
wniosek wycofany