Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.35.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.35.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym , Linii Kolejowej nr 025 Łódź Kaliska - Dębica , odcinek 5-6 , w km. 220+ 666 - dz. nr ew. 299 ark. 1 Jedn. ew.: 260902_2 Dwikozy , Obręb: 0016 Romanówka
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu