Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.3.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa oświetlenia DK nr 73 w msc. Lisów, gm. Morawica, dz. nr 818.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 15.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu