Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.89.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociągu ś/ć w km 0+000 iraz 0+115 drogi wojewódzkiej nr 765, dz. 416/1 Suchowola, gm. Chmielnik
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.