Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.4.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.4.2016. Budowa siedmiu przejść pod drogą wojewódzką nr 785 kanałami grawitacyjnymi z rur kamionkowych DN 200 i tłocznymi z rur PE 63, na działkach o nr ewid. 760 w obrębie ewid. 0013 Kurzelów i 644, w obrębie ewid. 0005 Danków Duży, w jednostce ewid. Włoszczowa.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.07.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu