Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.40.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KIELCACH, UL. LOEFFLERA 2, 25-550 KIELCE


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KIELCACH, UL. LOEFFLERA 2, 25-550 KIELCE
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.40.2022. BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (P1-P2) W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 764 W KM 69-+154 W MSC. NIEDZIAŁKI
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu