Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.10.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa kanalizacji sanitarnej, przejścia poprzeczne kanalizacji i przyłączy elektroenergetycznych do pompowni ścieków w pasie DW nr 765, msc. Gnojno, Glinka
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
w dniu 23.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu