OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.22.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 lUBLIN


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 lUBLIN
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.22.2016 BUDOWA LINII KABLOWEJ NN w dw 768, DZ. NR 479 OBR.Skalbmierz miasto
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 01.12.2016 zawiadomiono o braku sprzeciwu