Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.14.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddz. Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-255 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddz. Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-255 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.14.2020- Budowa sieci gazowej ść w DW 742, dz. ne 3835/4 Włoszczowa miasto
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 25.02.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu