Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.50.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Chęciny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Chęciny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
Opis projektowanego obiektu/adres
Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w pasie DW nr 762 w m. Chęciny
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu