OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.114.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kiełcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kiełcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.114.2021. Budowa obiektu liniowego - gazociągu śr/c. IIOPE L=238/2 m i przyłącza gazowego 25PE do budynku mieszkalnego w m. Włoszczowa, ul. Sienldewicza Nr 140, dz. Nr ewid. 1607/2. Odcinek gazociągu długości 238,2 m w pasie drogi wojewódzkiej Nr 785 od km 31+520 do łon 31+749 z przejściem poprzecznym w km 31+701 oraz w terenie zamkniętym PKP - linia kolejowa Nr 4 w km 153+030.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 31.12.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.