Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.11.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddz. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.11.2021 Budowa sieci gazowej sć pod linią wąskotorową Jędrzejów-Umianowice, dz. nr 354 Jędrzejów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 16.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.