Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.53.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

PSG sp. z o.o. w Tarnowie, O. ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z o.o. w Tarnowie, O. ZG w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.53.2019 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DK nr S74, Kielce, ul. Rolna, dz. nr 273 Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 22.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu