Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.29.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.29.2018 Budowa sieci wodociągowej w pasie DW 752 msc. Bodzentyn
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 8.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu