Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.23.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.23.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW 754 w miejscowości Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
w dniu 17.11.2016r. inwestor wycofał wniosek