Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.47.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.47.2022. Wykonania przejścia projektowanej sieci wodociągowej za pomocą przewiertu sterowanego pod drogą wojewódzką DW nr 777 w km 9+002 w miejscowości Zawichost, działka nr ew. 796, obręb 0001 Miasto Zawichost
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu 19.07.2022