Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.21.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Starwczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Starwczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Starwczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Starwczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.21.2016 Budowa linii energetycznej nn w DW 748, działki nr 609/5, 646/1, 834/6 Strawczyn, km 2+643 do 2+676.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 04.11.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie