Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.36.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie DW nr 728 ul. Konecka Radoszyce
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 24.09.2019 r. wydano decyzję o sprzeciwie Nr XXX/D/2019
Informacja o braku sprzeciwu