Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.78.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.78.2021 Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 km 70+300 m. Połaniec
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 19.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.