Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.22.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.22.2020 Budowa sieci energetycznej nn, oświetlenie DK nr 73, Busko Zdrój, ul. Wesoła
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 02.06.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciw.